ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เทค ซัพพลาย ซิสเต็มส์
โทร 02-451-4128, 081-401-5404
  • th

เครนไฟฟ้า


เครนไฟฟ้า

เครนไฟฟ้า

 

เครนรางเดี่ยว (Single Girder Crane)

เครนรางเดี่ยว (Single Girder Crane)

เครนรางคู่ (Double Girder Crane)

เครนแขนยื่น/เครนเสาตั้ง (Jib crane)

เครนสนามล้อเลื่อน (Gantry Crane)

เครนกึ่งเครนขา (Semi Gantry Crane)

เครนโรงงาน (Overhead Crane)

 

• ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเครนโรงงาน,เครนไฟฟ้า,ส่วนประกอบเครนไฟฟ้า,ลิฟท์บรรทุกสินค้า

• จำหน่ายรอกสลิงไฟฟ้า, รอกโซ่ไฟฟ้า

• จำหน่ายอุปกรณืระบบไฟฟ้าเครน

• บริการจัดหาและติดตั้ง

• บริการของเรารวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบเครนไฟฟ้าและลิฟท์บรรทุกสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

• พัฒนาและปรับปรุงเครน

• ปรับปรุงระบบควบคุมความเร็วเครนจากเดิม 1 SPEED ได้ความเร็วตามที่ต้องการโดยใช้ INVERTER

• บริการซ่อมบำรุงเครน,ลิฟท์บรรทุกสินค้า รับตรวจสอบเครนไฟฟ้า พร้อมทั้งออกใบรับรอง ค.ป.1